Vår affärsidé är kvalitet

Talkoo erbjuder en kvalificerad och kostnadseffektiv städservice, vi ska på ett tillfredsställande sätt tillgodose företags behov av städning med tillhörande extraarbeten. Detta säkerställer vi genom uppföljning av genomförda uppdrag.

Vi kan erbjuda företag, organisationer och offentliga verksamheter kompletta, kund- och miljöanpassade lokalvårdstjänster.

Vi har valt att arbeta med kända varumärken som borgar för god kvalitet och att erbjuda kunden ekonomiska, miljömässiga och ergonomiskt goda alternativ av en kunnig och serviceinriktad personal.

Flexibilitet
Talkoo är inte främmande för att på kort varsel sätta in snabba och kvalificerade serviceinsatser när kunden som mest behöver det.

Kundvård
Nöjda kunder är den bästa feedback för vår framtida utveckling, och därför är det viktigt för oss att kunden känner förtroende och trygghet för vårt arbete.

Uppdragsformer
Vi erbjuder flexibla lösningar där du kan påverka formerna för vårt samarbete. Vår erfarenhet och kompetens är din garanti för att du alltid ska uppleva våra tjänster som kostnadseffektiva.